Φάνης Κουσουρής

Απόφοιτος του διεθνολογικού του Παντείου, με εξωπανεπιστημιακή επιστημονική (και μη) δράση, κάποτε μέλος της Ε.Ε.Δ.Δ.Δ.Σ., από τα ιδρυτικά μέλη του TURGRESOC.
Με επιστημονική αρθρογραφία, αλλά σαφή κλίση προς τον προκλητικό λόγο, ενδύεται τον απαραίτητο ρόλο του agent provocateur, εσαεί έτοιμος για ψηφιακό λιθοβολισμό.

fanis.kousouris@gmail.com
Twitter Username: 
@glaukus