Αναθρέφουμε ανεξάρτητα βρέφη που γίνονται εξαρτημένοι ενήλικες

Αναθρέφουμε ανεξάρτητα βρέφη που γίνονται εξαρτημένοι ενήλικες