Ένταξη της Θεσσαλονίκης στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πόλεων Ενάντια στο Ρατσισμό

Την υποβολή αίτησης για ένταξη της Θεσσαλονίκης στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία των πόλεων ενάντια στο Ρατσισμό (European Coalition of Cities Against Racism-ECCAR) ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στη διάρκεια της 19ης τακτικής του συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014.

Το σχέδιο δράσης της Συμμαχίας, που εγκρίθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2004 στη Νυρεμβέργη, παραμένει ανοικτό για υπογραφή από τις ευρωπαϊκές πόλεις που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή συμμαχία πόλεων ενάντια στο Ρατσισμό βάσει συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Οι υπογράφουσες πόλεις δεσμεύονται να ενσωματώσουν στις στρατηγικές τους και στα προγράμματα δράσης το Σχέδιο Δράσης και να δεσμεύσουν σε αυτό τους ανθρώπινους, οικονομικούς και υλικούς πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του, ενώ παράλληλα κάθε δημοτική αρχή είναι ελεύθερη να επιλέξει τις πολιτικές που κρίνει πιο σχετικές και πιο επείγουσες για την αποτελεσματικότερη υλοποίησή του.

Τα δέκα σημεία του Σχεδίου Δράσης της ECCAR είναι τα εξής:

 • Μεγαλύτερη επαγρύπνηση κατά του Ρατσισμού
 • Εκτίμηση της κατάστασης σε σχέση με τον Ρατσισμό και των Διακρίσεις και παρακολούθηση των Δημοτικών Πολιτικών
 • Καλύτερη υποστήριξη για τα θύματα του Ρατσισμού και των Διακρίσεων
 • Περισσότερη Συμμετοχή και καλύτερα ενημερωμένοι Κάτοικοι της πόλης
 • Η πόλη ως ενεργός υποστηρικτής Πρακτικών ίσων ευκαιριών
 • Η Πόλη ως Εργοδότης Ίσων Ευκαιριών και Πάροχος ισότιμων υπηρεσιών
 • Δίκαιη πρόσβαση σε στέγαση
 • Αμφισβήτηση του Ρατσισμού και των Διακρίσεων Μέσω της Εκπαίδευσης
 • Προώθηση της πολιτιστικής διαφορετικότητας
 • Εγκλήματα μίσους και Διαχείριση Συγκρούσεων 
   

Στόχος της πρότασης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου για συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στη Συμμαχία είναι να ενισχυθεί τοπικά μια στάση «μηδενικής ανοχής» έναντι του ρατσισμού, της ρατσιστικής βίας και των διακρίσεων και να ενσωματωθούν αποτελεσματικά τα θέματα της καταπολέμησης των διακρίσεων στην πολιτική ατζέντα και τους θεσμούς, μέσω της παρακολούθησης της ρητορικής, των πολιτικών και των πρακτικών και της ευαισθητοποίησης των πολιτικών φορέων και των πολιτών σε τοπικό επίπεδο.

 

Πηγή: socialpolicy.gr