Παιδεία

4-10 Μαΐου 2014

"Tα Άτομα με Αναπηρία δεν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της αναπηρίας, και τα παιδιά με αναπηρία δεν αποκλείονται από τη δωρεάν και υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λόγω της αναπηρίας,

Τα Άτομα με Αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ενταξιακή, ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ίση βάση με τους άλλους, στις κοινότητες στις οποίες ζουν"

Η Δασκάλα

Καθώς στεκόταν μπρος στην τάξη της την Ε' δημοτικού, την πρώτη ημέρα του σχολείου η νέα Δασκάλα του σχολείου,

Αλέξια: «Να φέρουμε την αλλαγή μέσα από τα σχολεία και τη μουσική»

Το φιλμ δείχνει τον τρόπο που, κάποιες φορές, η οικογένεια, η κοινωνία και οι ακρότητες όπως ο θρησκευτικός φανατισμός, μπορεί να οδηγήσουν στο ρατσισμό. Κανείς δεν γεννιέται ρατσιστής. Και, σκέφτομαι πόσο όμορφη θα ήταν η ζωή μας χωρίς διακρίσεις και χωρίς συγκρίσεις με τους άλλους –γιατί είμαστε όλοι το ίδιο. Καθένας είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των άλλων και όλοι αποτελούμε τμήμα ενός μεγάλου, ενιαίου συνόλου

Το "Ανθρώπινο Δίχτυ" μπορεί!

Το Human Grid (Ανθρώπινο Δίχτυ) ανήκει σε πρωτοβουλία του TedexAthens και φιλοδοξεί να συμβάλει ώστε να αναδειχθούν εθελοντικές πρωτοβουλ

Εκπαίδευση και αντιρατσισμός

Ο σκοπός, οι στόχοι της εκπαίδευσης και τα αναλυτικά προγράμματα δίνουν την ευχέρεια στους εκπαιδευτικούς να δουλέψουν θέματα σχετικά με την ξενοφοβία, το ρατσισμό, τα δικαιώματα, τις αξίες.

Για να είναι όμως αποτελεσματική η όποια παρέμβαση, είναι αναγκαίο να διαπερνά ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία και να διαχέεται στην ευρύτερη σχολική κοινότητα, με ένα σχολείο «ανοιχτό στην κοινωνία», ένα σχολείο που θα αναδείξει τον πλούτο που όλα τα παιδιά μεταφέρουν, Έλληνες και μετανάστες μαθητές και μαθήτριες, πλούτο που λειτουργεί προς όφελος όλων των παιδιών καi της κοινωνίας γενικότερα.

Pages